Translate

Monday, February 11, 2008

Adunahan O Pobre Bisaya jokes

Kung adunahan ka, duna kay "allergy", kung pobre ka, aduna kay"korikong".

Sa pobre, "nabu-ang', kung adunahan, "nervous breakdown" tungod sa "tension".

Sa adunahan nga mangawat, ang tawag "kleptomaniac", sa pobre "kawatan".

Kung pobre mosakit ang ulo, ingnon dayon ug "napasmo", pero ug adunahan "migraine".

Kung pobre, "buktot", pero ug adunahan "scoliotic" . bisaya joke, bisayan joke,bisayan jokes

Kung maid ka nga itomon, tawgon ka ug "negrita ,"pero kon adunahan ka ug mas itom pa sa sulugo-on ang itawag "morena"

Kung bisan kinsa lang ang imong ika-date, ingnon ka ug "uwagan" o "burikat ," pero kon kwartahan ka ang ilang itawag "game" o "liberated"

Kung idaran ka nga pobre tawgon ka ug "tigulang ," pero kon datu ang tawag "senior citizen"

Kung anak ka sa kwartahan ug dili dayon makakat-on, ang tawag "slow learner" kon anak ka sa pobre ang tawag ni! mo "bogok"

hehehehe

No comments: