Translate

Wednesday, November 21, 2007

Gamay nga bisaya joke

ENGLISH / BISAYA


1) ASPECT / Pangbuak sa yelo
2) CITY / Bag-o mag-otso
3) DEDUCT / Ang itik
4) DEFEAT / Ang tiil
5) DEPOSIT / Ang gripo
6) DETAIL / Ang ikog
7) DEVASTATION / Stasyonan ug bus
8) EFFORT / Tugpahanan ug eroplano
9) PERSUADING / Unang kasal
10) DEPRESS / Pari
11) PREDICATE / Buhian ang iring
12) PROTESTANT / Tindahan ug prutas
13) STATUE / Ikaw ba na?


blog it

No comments: